Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Nog geen groen licht gemeente kunstgrasveld

8 november 2017 10:45


De gemeenteraad van Buren heeft gisteravond de programmabegroting 2018 vastgesteld. In deze begroting zijn gelden gereserveerd voor de investering in het kunstgrasveld (vernieuwing toplaag) van FC Lienden. Een door de PCG ingediend amendement zorgt er echter voor dat de gelden nog niet beschikbaar komen en er eerst nieuwe besluitvorming moet plaats vinden.


De gemeenteraad van Buren heeft gisteravond de programmabegroting 2018 vastgesteld. In deze begroting zijn gelden gereserveerd voor de investering in het kunstgrasveld (vernieuwing toplaag) van FC Lienden. Zoals bekend was het bestuur genoodzaakt, als gevolg van het per direct afkeuren van het kunstgrasveld door de KNVB, deze renovatie al in de zomer van 2017 te laten uitvoeren op grond van een intentieverklaring van het college van B&W van de gemeente Buren en na instemming van een buitengewone algemene ledenvergadering. Dit om de FC Lienden teams bij de aanvang van het voetbalseizoen 2017/’18 in competitieverband te kunnen laten uitkomen.  

Een amendement van coalitiepartij PCG (Protestants Christelijke Groepering) zorgde er tijdens de Raadsvergadering van gisteravond voor dat de in de begroting 2018 opgenomen gelden voor renovatie kunstgrasveld echter nog niet beschikbaar komen. Dit amendement komt erop neer dat besluitvorming over de toekenning van de gelden wordt gekoppeld aan de besluitvorming over de verzelfstandiging van het (groot) onderhoud van de (buitensport)accommodaties binnen de gemeente. Dit is een project waarbij de gemeente Buren de 8 voetbalverenigingen binnen de gemeente Buren gevraagd heeft met een gezamenlijk voorstel te komen en waaraan momenteel door de BVV (Burense Voetbal Verenigingen) wordt gewerkt. Hoewel verantwoordelijk wethouder Klein–de Jong (VVD) het amendement onnodig vond steunden alle partijen (inclusief de coalitiepartijen PvdA en VVD), en met uitzondering van Gemeentebelangen, het PCG amendement.

Wethouder Klein-de Jong verzekerde de bij de raadsvergadering aanwezige dagelijks bestuursleden dat het college nu uiterlijk januari 2018 met een raadsvoorstel komt dat voorziet in de financiering van de investering in (de reeds plaats gevonden) renovatie van het kunstgrasveld.

Het bestuur betreurt de plotseling ontstane en onvoorziene vertraging wat de politieke besluitvorming betreft maar blijft vertrouwen op een goede afloop en rekent erop dat de in mei 2017 door de gemeente Buren afgegeven intentieverklaring gestand wordt gedaan.

Bron: Bestuur FC Lienden
Delen

Lees meer over:
FC Lienden Gemeente Buren Gemeenteraad Buren