Cookie beleid Lienden

De website van Lienden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

FC Lienden stopt per direct met Tweede Divisie voetbal

18 december 2018 20:15


Het bestuur van Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden heeft besloten met onmiddellijke ingang de topvoetbalactiviteiten te staken.

Als gevolg van dit besluit zal het team dat in de Tweede divisie competitie uitkomt geen competitiewedstrijden meer spelen zodat de KNVB dit team uit de competitie neemt. De KNVB wordt in een nader stadium geïnformeerd. De komende periode wordt gebruikt om de lopende zaken af te handelen waarbij het de intentie van het Stichtingsbestuur is om de zaken verantwoord en reëel af te wikkelen. Dit voor zover dit verwacht kan worden en binnen de mogelijkheden.

De Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden is gelieerd aan voetbalvereniging FC Lienden. Met betrekking tot de topvoetbalactiviteiten heeft de Stichting een eigen verantwoordelijkheid en wordt er autonoom geopereerd op terreinen als financiën, beleid, organisatie en besluitvorming.

Het Stichtingsbestuur betreurt het dat een dergelijk besluit genomen moet worden maar ziet geen alternatief. Door het ontbreken van ieder perspectief wordt het niet langer verantwoord en realistisch gevonden om op dezelfde voet verder te (blijven) gaan. Zeker nadat duidelijk werd dat de hoofdsponsors niet langer bereid zijn naast hun aanzienlijke sponsorbijdragen garant te moeten (blijven) staan voor de (aanzienlijke) tekorten. Dit mede als gevolg van het feit dat op behoorlijke wijze meedoen in de Tweede divisie niveau een begroting van een bepaald minimaal vereist niveau vraagt. In dit opzicht speelt mee dat uitkomen c.q. handhaven op het hoogste amateurvoetbalniveau in een steeds sterker wordende competitie jaarlijks een hogere begroting vereist gezien de ontwikkelingen bij de concurrentie met jaar in, jaar uit toenemende geldstromen. Daarbij komt ook dat gezien de huidige stand op de ranglijst opnieuw extra financiële middelen nodig zijn om in het tweede deel van deze competitie qua voetbalprestatie en sportief resultaat beter voor de dag te komen. Een ander niet onbelangrijk aspect is dat diverse initiatieven om een bredere financiële basis te scheppen en om tot een groter draagvlak te komen herhaaldelijk voortijdig gestrand zijn. Van een gedegen fundament is helaas nooit sprake geworden. Ieder perspectief hierop ontbreekt, het vertrouwen en de verwachting dat hierin in de nabije toekomst verandering komt is niet aanwezig.

Adrie Timmer en Nico Wagenvoort, beiden vanaf het begin bestuurslid van de Stichting, en daarnaast met hun zakelijke activiteiten en bedrijven altijd als hoofdsponsor actief betrokken bij het topvoetbal binnen FC Lienden, vinden het niet langer verantwoord om (vooral financieel) alleen de kar te moeten (blijven) trekken en weigeren verder mee te gaan in de financiële ‘gekte’. De twee geldschieters zijn van mening dat aan het beleid van de laatste jaren met steeds terugkerende onzekerheid over al dan niet doorgaan een eind moet komen.

Voortdurend op het (aller)laatste moment definitief groen licht voor opnieuw een volgend seizoen is om meerdere redenen onwenselijk. Dit werkt (zoals ook dit seizoen) door in het sportieve en prestatieve aspect want van een verantwoorde voorbereiding op een nieuw seizoen topvoetbal is dan geen sprake.

Kortom, alles samen geeft meer dan voldoende redenen om te besluiten de geldkraan dicht te draaien. Hierbij wordt beseft wordt dat de abrupte wijze waarop dit nu plaats vindt niet de schoonheidsprijs verdient. Alles afwegende wordt dit niettemin als de minst slechte oplossing gezien. Bovendien komt hiermee duidelijkheid aan een steeds terugkerende onzekerheid en discussie van wel of niet doorgaan.
Verder wordt waarde gehecht aan een beëindiging waarbij afwikkeling onder verantwoordelijkheid van het
huidige bestuur (de ‘mannen van het eerste uur’) plaats vindt en op een zo’n fatsoenlijk mogelijke wijze waarbij er waarde aan wordt gehecht dat de vereniging FC Lienden haar (breedtesport) voetbalactiviteiten zelfstandig moet kunnen voortzetten.

Staf en spelersgroep zijn intussen op de hoogte gebracht van het besluit om te stoppen. Hier ligt in eerste instantie wat afwikkeling betreft de prioriteit. Het bestuur van de vereniging FC Lienden is inmiddels eveneens op de hoogte gesteld.
Naast genoemde (voornamelijk) financiële aspecten hebben meer factoren nadrukkelijk meegewogen in de genomen beslissing. Dit zijn, de een in meerdere mate dan de ander, zaken als:
  • De onredelijke en voor kleine dorpsclubs als FC Lienden (met een klein achterland) onevenwichtig zware licentievoorwaarden die door de KNVB voor de Tweede divisie gehanteerd worden en voor een club als FC Lienden een molensteen om de nek zijn. Met als gevolg dat FC Lienden al geconfronteerd is met absurde boetes o.a. ten aanzien van het niet hebben van een erkende jeugdopleiding en is met nog hogere boetes intussen alweer gedreigd;
  • Het gebrek aan daadkracht bij de KNVB en het zwalkende beleid met eindeloze discussies rondom inrichting voetbalpiramide, deelname beloftenteams en van toepassing zijnde licentievoorwaarden;
  • De geringe animo in de regio voor de sportieve verrichtingen van FC Lienden en het spelen op hethoogste amateurniveau van Nederland. Iets wat zich vertaalt in zowel de, sterk teruglopende, publiekebelangstelling als de (tegenvallende, teleurstellende) steun van bedrijfsleven en sponsoren inclusiefde omvang van en belangstelling voor de Businessclub;
  • Het grote aantal wedstrijden dat op zaterdag gespeeld wordt in de Tweede divisie (met de vele zaterdagclubs) wat in geval van FC Lienden niet ideaal is vanwege de beschikbare faciliteiten (o.a. ruimte, bezetting) en door het feit dat bij FC Lienden wedstrijden op zaterdag een mindere publieke belangstelling kennen. Dit ondanks de grotere supportersaanhang bij zaterdagclubs dan bij zondagclubs;
  • De beperkingen (mede vanwege de omvang van de vereniging FC Lienden) waar tegenaan wordt gelopen als het gaat om het beoefenen van topvoetbal op het hoogste amateurniveau (zoals op gebied van faciliteiten; ruimte; omvang/kwaliteit jeugdvoetbal; mate inzet en beschikbaarheid vrijwilligers, ontbreken tweede elftal) met daarbij het gemis aan draagvlak en verenigingsbrede medewerking en acceptatie als het om een topvoetbalambitie gaat.
Adrie Timmer en Nico Wagenvoort hebben zich vele jaren (meer dan 15 jaar) sterk gemaakt voor topvoetbal bij FC Lienden en voor de regio. Zij deden dit met plezier en vol overtuiging, en hebben hier zeker geen spijt van. Ze hebben daarbij genoten van de mooie, aansprekende resultaten en behaalde sportieve successen. Hun wens dat er een in meerdere opzichten breder draagvlak en een grotere basis zou ontstaan waardoor hun initiatieven een langduriger vervolg en een toekomst zouden krijgen is ondanks een aantal pogingen daartoe niet in vervulling gegaan. Dat dit niet gelukt is betreuren de ‘mannen’ achter de sportieve successen van FC Lienden en de tijd is nu gekomen om deze realiteit onder ogen te zien.

Met haar sportieve prestaties heeft FC Lienden flink aan de weg getimmerd. Er was een indrukwekkende opmars naar de top van het amateurvoetbal en Lienden en de Betuwe werden op de kaart gezet. Lange tijd was de in 1930 opgerichte vereniging in al haar facetten een kleine dorpsclub. Vanaf 2002 vond een gestage, sportieve opmars plaats wat de club de bijnaam het “Chelsea van de Betuwe’ zou opleveren.
Deze sportieve opmars resulteerde uiteindelijk in het kampioenschap van de topklasse zondag amateurvoetbal in de seizoenen 2014/’15 en 2015/’16, het algeheel Nederlands kampioenschap amateurvoetbal en de winst van de Supercup amateurvoetbal in 2015 en in 2016 plaatsing voor de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. Mede door al deze sportieve successen werd FC Lienden in 2016 bekroond met de titel van Gelderse sportploeg van het jaar. Ook in het KNVB bekertoernooi deed FC Lienden landelijk van zich spreken met historische bekerwedstrijden als tegen Vitesse (1-0 winst) en Roda JC. Het eerste seizoen in de Tweede Divisie werd afgesloten met een knappe 6e plek. Afgelopen seizoen wist FC Lienden zich ternauwernood in de laatste competitieronde definitief veilig te spelen. Dit seizoen heeft FC Lienden het, mede als gevolg van de late besluitvorming over dit lopende seizoen met alle consequenties van dien, tot nu toe moeilijk en de ploeg bivakkeert in de onderste regionen van de Tweede divisie.

Al deze sportieve verrichtingen en successen krijgen met het besluit om de topvoetbalactiviteiten te staken geen vervolg. Een bijzonder Betuws voetbaltijdperk komt hiermee ten einde, het avontuur FC Lienden topvoetbal verdwijnt in de geschiedenisboeken.
De Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden dankt alles en iedereen die de voorbije jaren hun steentje hebben bijgedragen aan de reeks successen, behaalde resultaten en sportieve hoogtepunten. Dank voor alle samenwerking en belangstelling.

Voor vragen naar aanleiding van dit communiqué kan contact gezocht worden met:
Nico Wagenvoort ([email protected])
Bron: FC Lienden communicatie
Delen