Bestuur - Lienden
Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Bestuur

Het bestuur van de voetbalvereniging FC Lienden bestaat uit 6 leden en wordt benoemd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Het jeugdbestuur wordt benoemd door het bestuur.

Correspondentieadres bestuur: Het Binnen 15, 4033 EN Lienden. E-mail: secretaris@fclienden.nl

Hoofdbestuur


Naam

Voorzitter (vacant)
E-mail: info@fclienden.nl 
Functie

 In portefeuille o.a.  
Gerard van Lienden
Tel. 06-20498524
E-mail: algemenezaken@fclienden.nl
Algemeen bestuurslid

 


Algemene zaken
Kantinezaken
Contractbeheer

 

 
Dick van Ingen 
Tel. 06-40282954
E-mail: secretaris@fclienden.nl

Secretaris

Wedstrijdsecretaris

Secretariaat
Seniorenvoetbal
Wedstrijd-/Scheidsrechterszaken

 
Sander van Meurs
Tel. 06-51353919
E-mail: trainerfclienden@xs4all.nl
Vice voorzitter

Algemene zaken
Tenue's en kleding
Sponsoring

 
Rien van Wijk
Tel. 06-57427868
E-mail: penningmeester@fclienden.nl

Algemeen bestuurslid

Penningmeester

Algemene Zaken

Penningmeesterschap

 
Agnieszka Zaaijer
Tel. 06 46624422
E-mail: agazaaijer@gmail.com
Algemeen bestuurslid
2e penningmeester

Algemene Zaken

Penningmeesterschap

 

Erwin Vermeer
Tel: 06-22490238
E-mail: e.n.vermeer@planet.nl

Algemeen bestuurslid

VitaliteitConny van Lavieren
Tel. 06-38319707
E-mail: kantinezaken@fclienden.nl
 

Kantinezaken

 
Dick van Ingen
Tel: 06-40282954
Email: sponsoring@fclienden.nl
 

 

Commerciële zaken

 

 

 

Jeugdbestuur
 Naam  Functie    
Gijs Bol
Tel. 06-29093416
E-mail: jeugdvoorzitter@fclienden.nl
Voorzitter
   

Dick van Kleef
Tel. 06 53420606
E-mail: dvkleef@ssr-arnhem.nl

Hoofd jeugdopleiding    

Gijs Bol
Tel. 06 29093416
E-mail: materiaal@fclienden.nl

Coördinator materialen en kleding
   
Douwe van Meurs
Tel. 06-16117456
E-mail: wedstrijdsecretariaatjeugd@fclienden.nl

Secretariaat
Wedstrijdsecretariaat
Administratie

   
Erwin Vermeer
Tel. 06 22490238
E-mail: e.n.vermeer@planet.nl
Communicatie, audio-visueel en fotografie    
Agnieszka Zaaijer
Tel. 06 46624422
E-mail: agazaaijer@gmail.com
Coördinator activiteiten
   
Charles van Verseveld
Tel.: 06-21716316
E-mail: charles_verseveld@kpnplanet.nl
Technische Commissie jeugd    

 

 

Delen