Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Commissies

Binnen FC Lienden zijn tal van commissies en organen op de meest uiteenlopende terreinen actief. Deze commissies bestaan allemaal uit vrijwilligers die FC Lienden een warm hart toedragen en het bestuur ondersteunen in de uitvoering van beleid, ontlasten en onderdelen, deelgebieden, taken voor hun rekening nemen. Hieronder is een opsomming.

Communicatie

Communicatie geeft invulling en vorm aan het geformuleerde beleid en de uitgesproken ambities op het gebied van communicatie, informatievoorziening, mediazaken, persbeleid, voorlichting, promotie, uitingen, e.d. De communicatie betreft zowel de interne als de externe communicatie.

Bij online communicatie moet gedacht worden aan de website met het laatste nieuws rond de vereniging; het beheer van de diverse social media als Twitter, Facebook, Instagram en YouTube; FC Lienden TV (YouTube en website); communicatie en nieuwsberichten vanuit de besturen, commissies en Business Club; publicatie en promoten van georganiseerde activiteiten.

Bij offline communicatie valt te denken aan pers- en mediazaken; woordvoering en voorlichting; presentatiegids; programmaboekjes; wedstrijd- en clubpromotie; (wedstrijd)verslaggeving; fotografie; omroep/geluid thuiswedstrijden; inzet communicatie- en informatiemiddelen.

Meer informatie over het mediabeleid lees je in de Mediarichtlijnen.

Vragen voor Communicatie en/of voor informatie kan een e-mail gestuurd worden naar: communicatie@fclienden.nl

Vrijwilligers, actief op het gebied van communicatie zijn:
Wim Brouwers

06-33735226

wimbrouwers48@kpnmail.nl

PR, fotografie  
Patricia Arisse   Social media  
Freddy van den Berg   Social media  
Mariska van Breenen 06 41666612 Communicatie, content website, presentatiegids en Businessmagazine, redactie nieuwsbrief Businessclub De Betuwe  

FC Lienden TV

FC LIENDEN TV is het officiële clubkanaal van FC Lienden. Dit initiatief is in het voorjaar van 2016 gelanceerd mede in het kader van plaatsing voor de nieuwe Tweede divisie van FC Lienden. De video’s van FC LIENDEN TV worden gepubliceerd op het YouTube kanaal van FC LIENDEN en zijn te vinden via de website van FC Lienden.

FC LIENDEN TV
    tv@fclienden.nl
Wim Brouwers 06-33735226 wimbrouwers48@kpnmail.nl

Website en social media

Website en social Media

De webredactie van FC Lienden bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en clubmensen die namens de vereniging deze website en/of de social media beheren c.q. bijhouden. Zij verzorgen de berichtgeving vanuit de vereniging,  de Businessclub, maken foto’s en doen verslag van wedstrijden en/of activiteiten.

Berichten voor plaatsing op de website zijn welkom via webredactie@fclienden.nl. Ook vragen over de website kunnen naar dit e-mailadres gestuurd worden.

Jeugdvoetbal

Doel van de vereniging is om een zo volwaardig mogelijke jeugdafdeling te hebben waar jongens en meisjes die willen voetballen graag onderdeel van zijn. Centraal staan voetbalontwikkeling, ontspanning en plezier, verhouding tussen speler en vereniging en verstandhouding met ouders en/of verzorgers.

De uitvoering van het Jeugdvoetbalbeleid ligt bij het door het bestuur benoemde jeugdbestuur. Het jeugdbestuur laat zich in de uitvoering van de taken en in het realiseren van de doelen bijstaan door o.a. coördinatoren, jeugdtrainers, jeugdkader, overige vrijwilligers en eventueel commissies (activiteitencommissie, toernooicommissie).

Jeugdbestuur
Sander van Meurs Voorzitter 06 51353919 jeugdvoorzitter@fclienden.nl
Gijs Bol Materialen- / kledingcoördinator 06 29093416 gijsbol@hotmail.com
Richard van Ledden Secretariaat 06 29117312 wedstrijdsecretariaatjeugd@fclienden.nl
Agnieszka Zaaijer Activiteitencoördinator 06 46624422 agazaaijer@gmail.com
Dick van Kleef Hoofd jeugdopleiding 06-53420606 dvkleef@ssr-arnhem.nl
Erwin Vermeer Communicatie 06-22490238 e.n.vermeer@planet.nl

 

Kantine

Kantine
Danielle Rorije Kantinebeheer   kantinezaken@fclienden.nl

Kascommissie

De kascommissie wordt op grond van de statuten van de vereniging benoemd door de algemene ledenvergadering. De kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Samenstelling Kascommissie
J. van Lienden  
C. van Verseveld  
R. van Ledden Plaatsvervangend

Onderhoud

De onderhoudsploeg bestaat uit vrijwilligers die FC Lienden een warm hart toedragen. Zij zorgen ervoor dat de velden er zo goed mogelijk bij liggen, dat de accommodatie er netjes en verzorgd uitziet, dat reclame- en sponsoruitingen worden aangebracht, dat ruimtes (zoals de kleedkamers) schoon en opgeruimd worden, dat kleine en grote reparaties worden uitgevoerd, dat materialen in orde zijn. Kortom, alle voorkomende werkzaamheden, taken en klussen op en aan het sportpark worden opgepakt door deze vrijwilligers. Hierin gaat veel tijd zitten en ook hier geldt “vele handen maken licht werk”. Vakman, vakvrouw of niet. Er is altijd wat te doen en bovendien wordt de sociale component bij de onderhoudsploeg ook belangrijk gevonden. Heb je wat uurtjes in de week beschikbaar (bij voorkeur overdag), en wil je meehelpen? Kom eens kijken of neem contact op met de club via dirivanom@hetnet.nl of 06-53493424

Onderhoudsploeg
Martin Hofwegen  
Breus van Dee  
Hans van Lavieren  
Dick van Ommeren Coördinatie
Jaap van Ommeren  
Arie van Schuppen  
Daan de Vries  
Jan Zaaijer  
Wim van Doorn  
Rob van Lavieren  

 

Seniorenvoetbal

Het seniorenvoetbal wordt georganiseerd en vorm gegeven door de wedstrijdsecretaris senioren in samenspraak met de teamleiders en trainers.

Seniorenvoetbal
Dick van Ingen 06 40282954 secretaris@fclienden.nl

Sponsoring

De commerciële (reclame en sponsoring) activiteiten binnen FC Lienden zijn divers en talrijk. De belangen worden op een gecoördineerde wijze op verschillende manieren behartigd en op meerdere fronten vorm gegeven. De belangen van sponsors zijn verenigingsbreed gedragen en gewaarborgd.

Reclame- en sponsorzaken vereniging   sponsoring@fclienden.nl
Reclame- en sponsorzaken Derde Divisie / Zondag 1   commercielezaken@fclienden.nl
Sponsorzaken jeugd   jeugdvoetbal@fclienden.nl
Businessclub FC Lienden (lidmaatschap)   bcfclienden@fclienden.nl

Veiligheid

Bij thuiswedstrijden van FC Lienden staan resultaat, vermaak, sfeer en aansprekend voetbal voorop. Iedere club houdt graag de drie punten thuis. Het belangrijkste bovenal is echter dat thuiswedstrijden sportief, plezierig en veilig verlopen. Voor al onze gasten en bezoekers, onze eigen leden, de arbitrage en onze omgeving.

FC Lienden heeft net als de andere verenigingen een veiligheidscoördinator die vorm geeft aan het veiligheidsbeleid en zorgt voor de voorbereiding, uitvoering en naleving van dit beleid rondom de wedstrijden van FC Lienden .

Veiligheidscoördinator
Arno van Ommeren 06 11247094 veiligheidscoordinator@fclienden.nl


Rondom de wedstrijden wordt de veiligheidscoördinator ondersteund door een team stewards. Stewards zien o.a. toe op de ontvangst van gasten en bezoekers, ondersteunen bij het parkeren en de entree van toeschouwers, begeleiden de arbitrage, zorgen voor een ‘schoon’ speelveld en orde rondom het veld, zien toe op naleving regels met betrekking tot zaken als alcohol, spreekkoren en spandoeken, vuurwerk.

Voor FC Lienden is het credo dat het fijn is langs de lijn en dat iedereen, jong en oud, in een gemoedelijke sfeer kan genieten van voetbal en sportiviteit.

Delen