Cookie beleid Lienden

De website van Lienden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Lidmaatschap

FC Lienden is een open voetbalvereniging waar iedereen (jong, oud, jongen, meisje) uit Lienden en van daarbuiten welkom is om te voetballen. Vrijwel dagelijks zetten talloze vrijwilligers en anderen zich in om het zowel binnen als buiten het veld voor iedereen zo aangenaam en plezierig mogelijk te maken.

Bij FC Lienden bepaal je zelf je TOP want TOP staat voor:

T van Talent, Techniek, Training

O van Ontspanning, Ontwikkeling, Opvoeding

P van Plezier, Presteren,

Lid zijn van FC Lienden betekent dat je rechten hebt. Maar je hebt ook verplichtingen. FC Lienden hecht eraan dat leden zich op enige wijze verdienstelijk maken voor de club en wat terug doen. Vele handen maken licht werk en hoe meer we samen doen, hoe groter de betrokkenheid en hoe sterker we als club zijn. Vanaf jonge leeftijd kun jij je al verdienstelijk maken voor FC Lienden. Van de jongste jeugdleden verwachten wij dat ouders niet alleen belangstelling tonen voor de verrichtingen van hun kids maar dat zij ook bereid zijn eens iets te doen of ergens bij te helpen. Kijk ook eens hier.
Elders op deze website vind je nog veel meer informatie over onze dorpsclub.

Bij aanmelding ben je eenmalig een bedrag van € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.

De contributies per maand zijn per 1 januari 2024:

Senioren (vanaf 19 jaar) € 21,00
Jeugd vanaf 12 t/m 18 jaar € 13,00
Jeugd t/m 11 jaar € 12,00
Ondersteunend lid € 10,00
Gezinslidmaatschap* € 33,00
Walking Football €   9,00
*          Gezinslidmaatschap geldt bij 1 spelende ouder en 2 jeugdleden jonger dan 19 jaar en bij 3 of meer jeugdleden uit 1 gezin jonger dan 19 jaar.

Contributiebetaling is uitsluitend mogelijk door middel van het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. Deze machtiging is onderdeel van het inschrijfformulier. Leden dienen te zorgen dat voldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat. De contributie wordt maandelijks geïnd. Ben je het niet eens met de afschrijving dan kan aan de bank kenbaar gemaakt worden het bedrag terug te boeken.

Bij vragen over de inning van de contributie kan contact opgenomen worden met Eefje van Doorn, mobiel: 06–23554821 of emailadres: [email protected].

Om de ledenadministratie op orde te houden is het belangrijk dat wijzigingen onmiddellijk aan ons worden doorgegeven. Bijvoorbeeld bij verandering van je adres, mailadres of telefoonnummer. Scroll naar beneden voor meer informatie onder de kop "Gegevens wijzigen".

Wil je stoppen met voetballen bij FC Lienden, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog een extra seizoen contributie moet betalen. Je kunt je lidmaatschap alleen schriftelijk dan wel via email  (senioren: [email protected]) of  (Jeugd: [email protected]) beëindigen.
Afmelding dient in ieder geval voor 1 juni van het lopende seizoen plaats te vinden. Indien je afmelding na 31 mei binnenkomt, ben je voor het komende seizoen nog een volledig seizoen aan contributie verschuldigd. Ook bij tussentijdse afmelding blijft de resterende contributie tot 1 juli verschuldigd. Scroll naar beneden voor meer informatie onder de kop "Uitschrijven".

Aanvullende informatie met betrekking tot contributie:

  • De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de indeling in de leeftijdscategorie en de daarmee samenhangende contributie;
  • Afwijking van de hierboven genoemde betalingsvoorwaarden is uitsluitend mogelijk na overleg en met toestemming van de penningmeester van de vereniging;
  • Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie besproken tijdens de Algemene ledenvergadering en de Algemene Ledenvergadering stelt de contributies vast;
  • Restitutie van contributie tijdens het seizoen is in principe niet mogelijk; wanneer door zeer bijzondere omstandigheden geen gebruik gemaakt kan worden van het lidmaatschap dan kan een verzoek tot restitutie worden ingediend. Dit dient te gebeuren bij de penningmeester die hierover uiteindelijk zal beslissen;
  • Wordt niet tijdig contributie betaald en wordt herhaaldelijk niet op betalingsverzoeken gereageerd dan kan het bestuur de speelgerechtigheid van een speler intrekken of blokkeren;
  • In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet is het besluit van het bestuur bindend.

Gemeentelijke regeling

De Gemeente Buren (waartoe Lienden behoort) heeft een participatieregeling voor o.a. volwassenen en voor kinderen. Dit in het kader van het stimuleren van deelname aan activiteiten en het voorkomen van een sociaal isolement. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Buren.

Stichting Leergeld Westbetuwe wil voorkomen dat kinderen om financiële redenen bv. niet kunnen sporten, en letterlijk aan de zijlijn staan. In voorkomende gevallen kan voor kinderen van 6 t/m 16 jaar een beroep op deze Stichting gedaan worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stichting Leergeld Westbetuwe.
Met betrekking tot dit soort regelingen kan ook contact opgenomen worden met Algemeen bestuurslid Rien van Wijk, mobiel: 06 – 57427868 of emailadres: [email protected].

Aanmelden

Door het Inschrijfformulier in te vullen vindt aanmelding als lid plaats. Dit formulier kun je ook gebruiken als je vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen. Word jij of wordt jouw kind lid van FC Lienden. Zorg ervoor dat het formulier volledig ingevuld wordt. Na het insturen van jouw gegevens wordt er contact met je opgenomen. De feitelijke inschrijving als lid vindt daarna plaats met het papieren “inschrijfformulier”. Je bent speelgerechtigd na goedkeuring K.N.V.B. en regeling automatische incasso. Zorg ervoor dat je het formulier volledig invult. Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar emailadres: (senioren: [email protected]) of (jeugd: [email protected]).

Overschrijven

Je speelt bij een andere voetbalclub en wilt bij FC Lienden komen voetballen. Dan zijn de overschrijvingsbepalingen van de KNVB van toepassing. Overschrijvingen gaan tegenwoordig digitaal en er kunnen geen papieren overschrijvingsformulieren meer worden afgegeven of ingestuurd.

De procedure is nu als volgt:

  1. Je meldt je aan bij FC Lienden met je relatiecode KNVB.
  2. Je vult in en ondertekent het aanmeldformulier van FC Lienden.
  3. FC Lienden vraagt digitaal het overschrijvingsverzoek aan.
  4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor de overschrijving.

Let op: Contractspelers en spelers die een internationale overschrijving aanvragen behoren wel een papieren overschrijvingsformulier per post en/of per mail naar de KNVB in Zeist te sturen.

Gegevens wijzigen

Het formulier om gegevens te wijzigen vind je hier (jeugd) en hier (senioren). Het is belangrijk dat wij altijd over de juiste adres- en contactgegevens beschikken. Verandert bv. je adres, mailadres of telefoonnummer vul dan onderstaand formulier in. De ledenadministratie verwerkt dan de gegevens en alles is weer up-to-date.

Uitschrijven

Het verenigingsjaar van FC Lienden loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan per 1 juli mits dit uiterlijk 1 juni schriftelijk is opgezegd. Opzeggingen bij leiders of trainers worden niet geaccepteerd. Wordt het lidmaatschap na 1 juni opgezegd dan is contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Wil je bij een andere vereniging gaan voetballen dan gelden hiervoor door de KNVB vastgestelde regels. FC Lienden werkt mee aan overschrijving naar een andere club mits aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan. Voor de indiening van overschrijvingsformulieren bij de KNVB ben je zelf verantwoordelijk.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen per 1 juli van een nieuw seizoen kan tot uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Je kunt je lidmaatschap alleen schriftelijk via email  (senioren: [email protected]) of (Jeugd: [email protected]) beëindigen.

Delen