Eregalerij - Lienden
Widgets

Voetbal is onze passie...

De betuwe is onze trots

Eregalerij

Aan leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kan het predicaat ‘ERELID’ of ‘LID VAN VERDIENSTE’ verleend worden. In de Statuten van de vereniging is bepaald hoe de procedure is.
Aan de hieronder genoemde personen is dit predicaat toegekend.

Erevoorzitter
D.J. van Ommeren
J.C. Hoftijzer †

Erelid of Lid van Verdienste
G. van den Berg †
R. van den Berg †
B. van Dee
Wed. R. van Dee †
J. de Gans
J.W. Groeneik 
H.J. de Haas †
H.A.F. Hermans †
A. van Ingen †
A. Keij †
M.P. Manders †
M. Manders – van Dee †
W. van Oostrum †
H. Pieters †
J. Smit †
G. Spies †
A.G. van Steenis †
G.J. van Steenis
J. van Steenis †
J. Stein
A.A. Timmer
C. van Verseveld †
R. van Wijk


Getracht is een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de personen die tot de eregalerij behoren. Ontbreken er namen of staan er onjuistheden c.q. fouten vermeld dan wordt een reactie via info@fclienden.nl op prijs gesteld. Bij voorbaat dank hiervoor.

Delen